©Nadja Gruberg 1999-2012

Psykodrama med uttryckande konst

På Livets Scen är vi alla aktörer. Oavsett om vi tar aktiv del eller inte är vi med om att forma förutsättningarna för våra liv. Medan vi i vårt personliga drama alla har en huvudroll, deltar vi i andras draman med olika stora roller - ibland som huvudaktörer, andra gånger i biroller.

I psykodramat har du möjlighet att undersöka de olika roller du spelar i ditt liv; i familjen, bland vänner och bekanta, i arbetslivet, osv. Du får också tillfälle att pröva nya sätt att relatera, titta närmare på oavslutade relationer och tillbakahållna känslor. På scenen skapas möjlighet till möten med dig själv och andra, med stora och små känslor, med nutid och dåtid.

Dramat har sedan urminnes tider varit platsen där de stora känslorna gestaltats. Där har både aktör och publik kunnat hämta kraft och vägledning, upplevt rening och helande. På den dramatiska scenen tog de stora livsfrågorna och de starka känslorna form -Liv och Död, Hat och Kärlek, Sorg och Glädje, Svek och Försoning, Ondska och Godhet - frågor och känslor som än idag påverkar och styr våra liv och de val vi gör. I dramat möttes alla konstarter - dans och sång, musik och poesi, bild och dramatisk gestaltning, och naturligtvis berättandets konst.

I uttryckande konst möts de olika konstarterna på nytt och med dem möjligheten till ett helande möte med oss själva. I psykodramat återknyter vi till urgamla principer om det läkande i att låta starka krafter och känslor mötas och gestaltas på en scen inför en publik som är både vittnen och aktörer. I centrum står mötet mellan ett Du och ett Jag - ett möte som många idag både saknar och längtar efter.

Psykodrama är en metod som lämpar sig bra i grupper där man vill nå ökad självkännedom och upptäcka nya handlingsmöjligheter. En annan metod är Forumteater som har en mer samhällelig inriktning.

Ytterligare en metod är dockteater med egentillverkade eller färdiga handdockor som aktörer, samt maskspel, där egenskapade masker används i gestaltningen.

Dockteaterterapi


UniKrea - Studio för Konstnärligt Gestaltande Terapi och Kurser,
Fjällgatan 23B    116 28 Stockholm    Tel. 0708 - 40 77 61

www.unikrea.se 

unikrea@uttryckandekonst.se

Klicka här för att återvända till UniKreas infosida


Denna sida är skapad i Firefox. Senast uppdaterad 12 November 2012.
Text och bild ©Nadja Gruberg 1999-2012

 


 

 

UniKrea grundades 1986 av Nadja Gruberg
Följ UniKrea på Facebook!
www.facebook.com/unikrea.artUniKrea finns på Hälsans Hus i Stockholm