Om Drömmen som en väg till

självkännedom och kreativitet.

 

I drömmen löser vi problem,  får kontakt med känslor vi trodde 

 vi var klara med och skapar  bilder och metaforer av vardagens

upplevelser.  Gåtfulla bilder och metaforer som samtidigt visar

på det förflutnas glädje och sorg och framtidens förhoppningar.

Andra gånger förvånas vi av drömbildernas tydliga språk. Och

någon gång drabbar en  symbol oss med sin outsägliga skönhet och

inspirerar till en skapande akt. Några drömbilder kan leva kvar

länge inom oss, pockandes på att utorskas via bild, sång, dans,

musik, poesi.

Likt aborigiernas drömspår som måste sjungas fram

i landskapet, kräver också ofta vårt inre landskap ett lyriskt tilltal.

Ordet "lyrik" kommer från "lyros" vilket betyder sång - lyriken

utgår från sången och framförs ofta på ett sjungande sätt. 

Med utgångspunkt från drömmar skapar vi bilder, dikter, kanske sånger!

Vi arbetar i grupp under en helg under sommaren. Välkommen!

  

UniKrea - Studio för Konstnärligt Gestaltande Terapi och Kurser
Fjällgatan 23B, 116 28 Stockholm.   E-post: unikrea(at)uttryckandekonst.se
www.unikrea.se       www.uttryckandekonst.se

För att komma till UniKreas indexsida, tryck här!

 

 
 Orginalfoto ©Nadja Gruberg 2013-2016 
 Sidan skapad i Firefox 14/7 2013. Uppdaterad 7 April 2016
UniKrea grundades 1986 av Nadja Gruberg.