Bildterapi

"I bildterapi målar patienten sina personliga bilder. Bilden som uttrycksmedel är symbolisk, mångtydig och komplex och speglar vårt medvetna jag och vår omedvetna inre värld. I bilden förmedlar vi upplevelsen av vår personliga historia, vår nuvarande livssituation och våra förväntningar på framtiden. Genom bildskapandet kan vi uttrycka de känslor och upplevelser vi ännu inte har ord för. Vi kan nå föreställningar som vi genom våra sinnen började forma långt innan vi hade tillgång till ett verbalt språk.

I bildterapi är bilden, men också själva målandet, ett hjälpmedel att nå en djupare kännedom om hur omedvetna inre föreställningar påverkar känslor och handlingar i det dagliga livet. Genom bildskapandet sker ett möte och en dialog mellan den inre och den yttre verkligheten, patient och terapeut. Varje bild och varje del i bilden är en meningsfull formulering. Bilden, synlig både för patient och terapeut, visar att det inre går att relatera till och förstå. Bilden går att återkomma till och den återverkar.

I bildskapandet ges känslor ett uttryck som så småningom kan länkas till det verbala språket. Orden blir levande och fyllda med mening, mer användbara för formulering av tankar och känslor i kommunikation med andra människor.

I bildterapi arbetar man med olika material såsom vattenfärg, kritor, kol, blyerts, textil, lera, med mera i två-och tredimensionell form.

Att gå i bildterapi kräver inga förkunskaper i att framställa bilder. Det är en terapiform för både barn och vuxna. Bildterapi bedrivs både individuellt och i grupp."

utdrag från broschyr om Bildterapi av Svenska Föreningen för Bildterapi.

 
E-post till UniKrea
unikrea(at)uttryckandekonst.se

UniKrea - Studio för Konstnärligt Gestaltande Terapi och Kurser
Fjällgatan 23B, 116 28 Stockholm

www.unikrea.se

 

UniKrea erbjuder kort- och långtidsterapi med bildterapi, enskilt eller i grupp.

 

Klicka här för att återvända till Bildterapisidan!

Klicka här för att återvända till UniKreas svenska infosida!

Enter here to return to UniKrea's English indexpage

UniKrea grundades 1986 av Nadja Gruberg

Marknadsför din sida också

 

Denna sida är skapad i Netscape. Senast uppdaterad i Firefox 8 April 2016

 
För information om bildterapiutbildning i Sverige besök denna länk: Svenska Riksförbundet för Bildterapi